Update translations (#125)

Update translations (#125)

diff --git a/config/locales/client.nl.yml b/config/locales/client.nl.yml
index 01e14ca..92b0eae 100644
--- a/config/locales/client.nl.yml
+++ b/config/locales/client.nl.yml
@@ -27,7 +27,7 @@ nl:
    topic_status_filter:
     all: "alle"
     solved: "opgelost"
-    unsolved: "niet opgelost"
+    unsolved: "onopgelost"
   topic_statuses:
    solved:
     help: "Dit topic heeft een oplossing"
@@ -40,4 +40,4 @@ nl:
    web_hooks:
     solved_event:
      name: "Opgelost-gebeurtenis"
-     details: "Wanneer een gebruiker een bericht als het geaccepteerde of niet-geaccepteerde antwoord markeert."
+     details: "Wanneer een gebruiker een post als het geaccepteerde of niet-geaccepteerde antwoord markeert."
diff --git a/config/locales/server.nl.yml b/config/locales/server.nl.yml
index 8952e31..f59a700 100644
--- a/config/locales/server.nl.yml
+++ b/config/locales/server.nl.yml
@@ -11,6 +11,7 @@ nl:
   accept_all_solutions_trust_level: "Minimale vertrouwensniveau dat nodig is om oplossingen bij alle topics te accepteren (zelfs wanneer geen OP)"
   empty_box_on_unsolved: "Een leeg vakje naast onopgeloste topics weergeven"
   solved_quote_length: "Aantal te citeren tekens bij weergeven van de oplossing onder het eerste bericht"
+  solved_topics_auto_close_hours: "Topic (n) uur na het laatste antwoord automatisch sluiten zodra het topic als opgelost is gemarkeerd. Zet op 0 om automatisch sluiten uit te schakelen."
   show_filter_by_solved_status: "Een vervolgkeuzelijst tonen om een topic op oplossingsstatus te filteren."
   notify_on_staff_accept_solved: "Melding naar de topicmaker sturen wanneer een bericht door een staflid als oplossing wordt gemarkeerd."
  reports:

GitHub sha: d3496dda

This commit appears in #125 which was approved by gschlager. It was merged by gschlager.