Update translations (#54)

Update translations (#54)

diff --git a/config/locales/client.he.yml b/config/locales/client.he.yml
index 4d7dc37..c29cc81 100644
--- a/config/locales/client.he.yml
+++ b/config/locales/client.he.yml
@@ -5,3 +5,17 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 he:
+ js:
+  category_experts:
+   title: "מומחי קטגוריה"
+   group: "קבוצת מומחי קטגוריה"
+   badge: "עיטור"
+   no_badge: "אין"
+   no_group: "אין"
+   edit: "עריכה"
+   topic_list:
+    response_by_group: "תגובת מומחה"
+    question: "שאלה למומחה"
+   search:
+    expert_response: "עם תגובת מומחה"
+    question: "שאלה למומחה"
diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index b165aa2..ffdf92e 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -5,3 +5,47 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 sv:
+ js:
+  category_experts:
+   title: "Kategoriexperter"
+   group: "Grupp med kategoriexperter"
+   badge: "Utmärkelse"
+   no_badge: "Ingen"
+   no_group: "Ingen"
+   accepting_endorsements: "Godkänner för närvarande användarrekommendationer"
+   accepting_questions: "Godkänner för närvarande frågor för kategoriexperter"
+   endorse: "Rekommendera"
+   out_of_endorsements: "Du har använt alla dina rekommendationer för idag."
+   remaining_endorsements: "%{count} rekommendationer kvar idag"
+   existing_endorsements: "Rekommenderas i %{count} kategorier."
+   edit: "Redigera"
+   approve: "Godkänn"
+   unapprove: "Icke-godkänn kategoriexperts inlägg"
+   ask_category_expert: "Be en kategoriexpert att svara"
+   manage_endorsements:
+    title: "Rekommendera användare"
+    subtitle: "Vad är %{username}:s styrkor?"
+   review:
+    approve: "Godkänn"
+    deny: "Ignorera"
+    title: "Kategoriexperts förslag"
+    endorsed_count:
+     one: "har rekommenderats %{count} gång för "
+     other: "har rekommenderats %{count} gånger för "
+    endorsed_by: "Rekommenderad av (%{count})"
+   topic_list:
+    response_by_group: "Expertsvar"
+    needs_approval: "Behöver godkännande"
+    question: "Fråga till expert"
+   search:
+    expert_response: "Med expertsvar"
+    question: "Fråga till expert"
+    without_post: "Utan kategoriexperts inlägg"
+    unapproved_post: "Med icke-godkänt inlägg"
+  review:
+   types:
+    reviewable_category_expert_suggestion:
+     title: "Kategoriexperts förslag"
+   expert-group-chooser:
+    title: "Välj en expertgrupp för användaren"
+   endorsed_username: "Rekommenderad användare"
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index b165aa2..c55360f 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -5,3 +5,34 @@
 # https://translate.discourse.org/
 
 sv:
+ site_settings:
+  enable_category_experts: "Aktivera tillägg för kategoriexperter"
+  category_expert_suggestion_threshold: "Föreslå kategoriexperter efter så här många rekommendationer."
+  category_experts_posts_require_approval: "Inlägg från kategoriexperter kräver personalgodkännande för expertutmärkelse."
+  send_category_experts_reminder_pms: "Skicka PM till kategoriexperter som påminnelse om att svara på obesvarade frågor"
+  send_admin_category_experts_posts_reminder_pm: "Skicka PM till personalen som påminnelse om att granska icke-godkända kategoriexpertinlägg."
+  approve_past_posts_on_becoming_category_expert: "När en användare blir expert godkänns alla deras tidigare inlägg i kategorin automatiskt. När en användare tas bort som expert blir alla deras inlägg icke-godkända."
+  max_category_expert_endorsements_per_day: "Det maximala antalet rekommendationer som en användare tillåts under en dag"
+  category_experts_topic_list_link_to_posts: "Ämneslistepiller länkar till inlägg istället för sökning"
+  tl2_additional_category_expert_endorsements_per_day_multiplier: "Öka gränsen för rekommendationer per dag för tl2 (medlem) genom att multiplicera med detta tal"
+  tl3_additional_category_expert_endorsements_per_day_multiplier: "Öka gränsen för rekommendationer per dag för tl3 (vanliga) genom att multiplicera med detta tal"
+  tl4_additional_category_expert_endorsements_per_day_multiplier: "Öka gränsen för rekommendationer per dag för tl4 (ledare) genom att multiplicera med detta tal"
+ system_messages:
+  user_add_as_category_expert:
+   title: "Grattis, du är en kategoriexpert!"
+   subject_template: "Grattis, du är en kategoriexpert!"
+   text_body_template: |
+    Du är nu en kategoriexpert för [%{category_name}](%{category_url}).
+
+    Du har lagts till som medlem i gruppen [%{group_name}](%{base_url}%{group_path}). Medlemmar i denna grupp är kategoriexperter för %{category_name}.
+ category_experts:
+  experts_reminder:
+   title: "Det finns obesvarade frågor för dig att granska."
+   raw_for_category: |
+    Det finns [%{topic_count} obesvarade frågor](%{search_url}) för en kategoriexpert i kategorin [%{category_name}](%{category_url}).
+  admin_reminder:
+   title: "Det finns icke-godkända kategoriexpertinlägg för granskning."
+   body: |
+    Det finns [%{topic_count} kategoriexpertfrågor](%{search_url}) som har minst ett icke-godkänt kategoriexpertinlägg.
+
+    Godkänn minst ett kategoriexpertinlägg eller redigera det första inlägget för att avmarkera det som fråga för att ta bort det från denna lista.

GitHub sha: cab47ccf1791ed554debaa3173409c56fc6ef822

This commit appears in #54 which was approved by gschlager. It was merged by gschlager.