Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 79d5909..3f0d630 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -168,3 +168,14 @@ sv:
      errors:
       not_found: "Adressen du försökte skicka ditt meddelande till hittades inte. Kontrollera Bot-ID i webbplatsinställningar."
       instance_names_issue: "instansnamn felaktigt formaterade eller är inte angivna"
+    teams:
+     title: "Microsoft Team"
+     param:
+      name:
+       title: "Namn"
+       help: "Ett kanalnamn för team, t.ex. discourse"
+      webhook_url:
+       title: "Webhook-URL"
+       help: "URL som tillhandahålls när du skapar en ny inkommande webhook"
+     errors:
+      invalid_channel: "Den kanalen finns inte hos Microsoft Team"
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index 2ffefd9..98e7d3e 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -50,6 +50,8 @@ sv:
   chat_integration_groupme_excerpt_length: "Groupme postens utdragslängd"
   chat_integration_groupme_bot_ids: "*krävs* Bot-id, separerade med ',' om det är flera"
   chat_integration_groupme_instance_names: "*krävs* Namn på GroupMe-chatten, separerade med ',' om det är flera (samma ordning som Bot-ID)"
+  chat_integration_teams_enabled: "Aktivera tjänst av Microsoft Team chatt-integration"
+  chat_integration_teams_excerpt_length: "Utdragslängd för Microsoft Team inlägg"
  chat_integration:
   all_categories: "(alla kategorier)"
   deleted_category: "(raderad kategori)"

GitHub sha: ebb190d5