Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 207c254..75fcf0c 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -12,7 +12,7 @@ sv:
   admin:
    site_settings:
     categories:
-     ad_plugin: 'Lägg till tillägg'
+     ad_plugin: 'Annonseringstillägg'
      dfp_plugin: 'DFP/Annonshanterare'
      adsense_plugin: 'AdSense'
      amazon_plugin: 'Amazon'
@@ -35,7 +35,7 @@ sv:
       description: "Annonser som visas i ämneslistans topp."
      topic_above_post_stream:
       title: "Annonser ovanför inläggsflödet"
-      description: "Annonser som visas ovanför titeln av ett ämne på ämnessidan."
+      description: "Annonser som visas ovanför titeln på ett ämne på ämnessidan."
      topic_above_suggested:
       title: "Annonser ovanför föreslagna"
       description: "Annonser som visas efter det sista inlägget i ett ämne, ovanför föreslagna ämnen."
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index dc8ab3f..8db23f3 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -6,16 +6,16 @@
 
 sv:
  site_settings:
-  discourse_adplugin_enabled: Aktivera discourse reklamtillägg - adplugin.
+  discourse_adplugin_enabled: Aktivera discourse-annonseringstillägget.
   no_ads_for_personal_messages: "Visa inte annonser när du läser personliga meddelanden"
   no_ads_for_restricted_categories: "Visa inte annonser i kategorier som inte är synliga för alla."
   no_ads_for_groups: "Visa inte annonser för användare i dessa grupper."
-  no_ads_for_categories: "Visa inte annonser på ämneslista och ämnesidor som tillhör dessa kategorier."
-  no_ads_for_tags: "Visa inte annonser på ämneslista och ämnesidor som tillhör dessa etiketter."
-  house_ads_after_nth_post: 'Om husannonser "Mellan inlägg" har definierats, visa en annons efter var N:e inlägg, där N är detta värde.'
+  no_ads_for_categories: "Visa inte annonser på ämneslista och ämnessidor som tillhör dessa kategorier."
+  no_ads_for_tags: "Visa inte annonser på ämneslista och ämnessidor som tillhör dessa taggar."
+  house_ads_after_nth_post: 'Om egna annonser "Mellan inlägg" har definierats, visa en annons efter var N:e inlägg, där N är detta värde.'
   house_ads_frequency: "Hur ofta husannonser ska visas, uttryckt i procent, om andra annonsnätverk har konfigurerats för att visas på en annonsplats."
   ads_txt: "Innehållet i din ads.txt-fil. Mer information finns på <a href='https://support.google.com/adsense/answer/7532444?hl=en' target='_blank'>den här Google AdSense-hjälpsidan</a>."
-  dfp_publisher_id: "Ange din nätverkskod för Google Ad Manager (tidigare kallad DFP), vilket du hittar under dina nätverksinställningar. NOTERA: Du behöver uppdatera inställningarna för 'content security policy script src'. Se <a href='https://meta.discourse.org/t/33734' target='_blank'>detta ämne</a> för de senaste instruktionerna."
+  dfp_publisher_id: "Ange din nätverkskod för Google Ad Manager (tidigare kallad DFP), som du hittar under dina nätverksinställningar. NOTERA: Du behöver uppdatera inställningarna för 'content security policy script src'. Se <a href='https://meta.discourse.org/t/33734' target='_blank'>detta ämne</a> för de senaste instruktionerna."
   dfp_publisher_id_mobile: "(Valfritt) Om du vill använda ett annat utgivar-ID för Ad Manager för webbplatsens mobila version anger du det här. Lämna tomt om du vill använda dfp_publisher_id på mobilen."
   dfp_through_trust_level: "Visa dina annonser för användare baserat på förtroendenivåer. Användare med en förtroendenivå som är högre än detta värde ser inga annonser."
   dfp_topic_list_top_code: "Ange den unika koden för annonsenheten för att visa ovanstående ämneslistor. Detta är den korta koden (max 100 tecken) som givits till annonsenheten när den skapades, inte JavaScript-koden."
@@ -32,76 +32,76 @@ sv:
   dfp_target_topic_above_post_stream_value_code: "Ange anpassade målvärden - inventeringsnivå"
   dfp_topic_above_suggested_code: "Ange annonsenhetens unika kod som ska visas efter det sista inlägget i ett ämne, ovanför de föreslagna ämnena. Detta är den korta koden (max. 100 tecken) som annonsenheten fick när den skapades, inte JavaScript-koden."
   dfp_topic_above_suggested_ad_sizes: "Välj din annonsstorlek för annonsenheten efter det sista inlägget i ett ämne."
-  dfp_mobile_topic_above_suggested_code: "Ange annonsenhetens unika kod som ska visas efter det senaste inlägget i ett ämne, ovanför de föreslagna ämnena på mobilvyn. Detta är den korta kod (max. 100 tecken) som annonsenheten fick när den skapades, inte JavaScript-koden."
+  dfp_mobile_topic_above_suggested_code: "Ange den unika koden för annonsenheten som ska visas efter det senaste inlägget i ett ämne, ovanför de föreslagna ämnena på mobilvyn. Detta är den korta kod (max. 100 tecken) som annonsenheten fick när den skapades, inte JavaScript-koden."
   dfp_mobile_topic_above_suggested_ad_sizes: "Välj din annonsstorlek för annonsenheten efter det sista inlägget i ett ämne i mobilvyn."
   dfp_target_topic_above_suggested_key_code: "Ange anpassade målnycklar - inventeringsnivå"
   dfp_target_topic_above_suggested_value_code: "Ange anpassade målvärden - inventeringsnivå"
-  dfp_nth_post_code: "Visa en annons efter varje N:e inlägg, där N är detta värde."
-  dfp_post_bottom_code: "Ange den unika koden för annonsenheten som ska visas mellan inlägg, efter vart nionde inlägg. Detta är den korta koden (max 100 tecken) som givits till annonsenheten när den skapades, inte JavaScript-koden.\n "
+  dfp_nth_post_code: "Visa en annons efter vart N:e inlägg, där N är detta värde."
+  dfp_post_bottom_code: "Ange den unika koden för annonsenheten som ska visas mellan inlägg, efter vart N:e inlägg. Detta är den korta koden (max 100 tecken) som gavs annonsenheten när den skapades, inte JavaScript-koden.\n "
   dfp_post_bottom_ad_sizes: "Välj din annonsstorlek för annonsenheten som visas mellan inlägg."
-  dfp_mobile_post_bottom_code: "Ange den unika koden för annonsenheten som ska visas mellan inlägg, efter vart nionde inlägg på mobila enheter. Detta är den korta koden (max 100 tecken) som givits till annonsenheten när den skapades, inte JavaScript-koden.\n "
+  dfp_mobile_post_bottom_code: "Ange den unika koden för annonsenheten som ska visas mellan inlägg, efter vart N:e inlägg på mobila enheter. Detta är den korta koden (max 100 tecken) som gavs annonsenheten när den skapades, inte JavaScript-koden.\n "
   dfp_mobile_post_bottom_ad_sizes: "Välj din annonsstorlek för annonsenheten som visas mellan inlägg i mobilvyn."
   dfp_target_post_bottom_key_code: "Ange anpassade målnycklar - inventeringsnivå"
   dfp_target_post_bottom_value_code: "Ange anpassade målvärden - inventeringsnivå"
-  adsense_publisher_code: "Ditt utgivar-ID. Ange enbart numret, utan 'pub-'. NOTERA: Du behöver uppdatera inställningarna för 'content security policy script src'. Se <a href='https://meta.discourse.org/t/33734' target='_blank'>detta ämne</a> för de senaste instruktionerna."
-  adsense_through_trust_level: "Visa dina annonser för användare baserat på förtroendenivåer. Användare med en förtroendenivå som är högre än detta värde ser inga annonser."
-  adsense_topic_list_top_code: "Ange den unika koden för annonsenheten för att visa på ämneslistans översta plats. Detta är tilldelade numret som givits till annonsenheten, inte JavaScript-koden."
-  adsense_mobile_topic_list_top_code: "Ange den unika koden för annonsenheten för att visa på ämneslistans översta plats för mobila enheter. Detta är tilldelade numret som givits till annonsenheten, inte JavaScript-koden."

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: 22dfb3aa