Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 4c297d7..a13b534 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -13,14 +13,14 @@ sv:
       confirmed_ham: "Ej skräppost"
       confirmed_spam: "Bekräfta skräppost"
       confirmed_spam_deleted: "Bekräfta skräppost och radera användare"
-      dismissed: 'Avfärda skräppost markering'
+      dismissed: 'Avfärda skräppostmarkering'
       ignored: 'Ignorera skräppost'
    akismet_states:
     new: Akismet har inte kontrollerat den här användaren än vad beträffar skräppost.
     skipped: Den här användaren har inte tillräckligt med information för att kunna granskas av Akismet.
-    confirmed_ham: Akismet kontrollerade den här användaren och beslutade att den inte är skräppost.
-    confirmed_spam: Akismet beslutade att den här användaren är skräppost.
-   akismet_api_error: "Akismet API-problem:"
+    confirmed_ham: Akismet kontrollerade den här användaren och beslutade att detta inte är skräppost.
+    confirmed_spam: Akismet beslutade att den här användaren skickar skräppost.
+   akismet_api_error: "Akismet API-fel:"
   akismet:
    title: "Akismet"
    confirm_spam: "Bekräfta skräppost"
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index af06304..b014d1e 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -8,17 +8,17 @@ sv:
  site_settings:
   akismet_enabled: 'Vill du använda Akismet för att leta efter skräppost?'
   akismet_api_key: 'Akismet API-nyckel för skräppostkontroll'
-  akismet_transmit_email: "Skicka skribentens e-postadress till Akismet när skräppost bekräftas"
+  akismet_transmit_email: "Skicka avsändarens e-postadress till Akismet när skräppost bekräftas"
   skip_akismet_trust_level: "Skicka inte in inlägg till Akismet om användaren har denna förtroendenivå eller högre."
-  skip_akismet_posts: "Skicka inte in inlägg till Akismet om en användare har lagt upp detta många gånger."
+  skip_akismet_posts: "Skicka inte in inlägg till Akismet om en användare har publicerat detta många gånger."
   akismet_notify_user: "Avisera användaren när Akismet tillfälligt har dolt ett inlägg."
-  akismet_review_users: "Skicka TL0-användarbios till Akismet för skräppostkontroll."
+  akismet_review_users: "Skicka TL0-användarbiografi till Akismet för skräppostkontroll."
  akismet:
   delete_reason: "har av %{performed_by} fastställts vara en avsändare av skräppost"
  reviewables:
   reasons:
    akismet_spam_post: "Akismet flaggade detta inlägg som potentiell skräppost. Se mer under inställningar för `akismet`."
-   akismet_spam_user: "Akismet flaggade den här användaren som potentiell skräppost baserat på användarens förtroendenivå och användarprofil. Se mer under inställningar för `akismet`."
+   akismet_spam_user: "Akismet flaggade den här användaren som potentiell skräppostavsändare baserat på användarens förtroendenivå och användarprofil. Se mer under inställningar för `akismet`."
  system_messages:
   akismet_spam:
    subject_template: "Akismet har tillfälligt dolt ditt inlägg"

GitHub sha: 90eb24e0