Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 2fc8d0e..41011d0 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -8,24 +8,24 @@ sv:
  js:
   filters:
    unassigned:
-    title: "Otilldelad"
+    title: "Otilldelat"
     help: "Ämnen som inte är tilldelade"
   action_codes:
-   assigned: "tilldelad %{who} %{when}"
-   unassigned: "otilldelad %{who} %{when}"
+   assigned: "tilldelat %{who} %{when}"
+   unassigned: "otilldelat %{who} %{when}"
   discourse_assign:
-   add_unassigned_filter: "Lägg till 'otilldelad' som en filterkategori"
+   add_unassigned_filter: "Lägg till 'otilldelat' som en filterkategori"
    cant_act: "Du kan inte agera på flaggor som har tilldelats andra användare"
    cant_act_unclaimed: "Du måste ta kontroll över detta ämne innan du kan agera på flaggor."
    topic_search_placeholder: "Sök ämnen efter titel eller inläggsinnehåll"
-   sidebar_name_filter_placeholder: "Namn/Användarnamn"
-   assigned: "Tilldelad"
+   sidebar_name_filter_placeholder: "Namn/användarnamn"
+   assigned: "Tilldelat"
    group_everyone: "Alla"
-   assigned_to: "Tilldelad till"
+   assigned_to: "Tilldelat till"
    assign_notification: "<p><span>%{username}</span>%{description}</p>"
    unassign:
     title: "Otilldela"
-    help: "Otilldela %{username}för ämne"
+    help: "Otilldela %{username} för ämne"
    assign:
     title: "Tilldela"
     help: "Tilldela ämne till användare"
@@ -49,7 +49,7 @@ sv:
     daily: "Dagligen"
     weekly: "Veckovis"
     monthly: "Månadsvis"
-    quarterly: "En gång i kvartalet"
+    quarterly: "Kvartalsvis"
   user:
    messages:
     assigned_title: "Tilldelade (%{count})"
@@ -59,3 +59,14 @@ sv:
     assign_event:
      name: "Tilldela händelse"
      details: "När en användare tilldelar eller återtar tilldelning för ett ämne."
+  search:
+   advanced:
+    in:
+     assigned: "är tilldelade"
+     unassigned: "är otilldelade"
+    assigned:
+     label: "Tilldelad till"
+  topics:
+   bulk:
+    unassign: "Otilldela ämnen"
+    assign: "Tilldela ämnen"
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index 27a7a9f..436d3c9 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -6,10 +6,10 @@
 
 sv:
  site_settings:
-  assign_enabled: "Aktivera tilldela-tillägget"
-  assigns_public: "Tillåt allmänheten att se ämnestilldelningar"
-  assigns_user_url_path: "Sökväg till användares tilldelade ämnen (använd: {användarnamn} för att ersätta användarnamn)"
-  assigns_by_staff_mention: "Om en anställd nämner en annan anställd tilldelas ämnet automatiskt"
+  assign_enabled: "Aktivera Tilldela-tillägget"
+  assigns_public: "Tillåt att allmänheten ser ämnestilldelningar"
+  assigns_user_url_path: "Sökväg till användares tilldelade ämnen (använd: {username} för att ersätta användarnamn)"
+  assigns_by_staff_mention: "Om personal nämner någon annan ur personalen tilldelas ämnet automatiskt"
   unassign_creates_tracking_post: "Om du tar bort ett ämnes tilldelning skapas det en viskning eller liten åtgärd för att spåra ändringen"
   assign_self_regex: "Regex som måste godkännas för självtilldelning. T.ex. 'min lista'"
   assign_other_regex: "Regex som måste godkännas för att tilldela ämnen till andra via omnämnande. T.ex. 'din lista'."
@@ -26,7 +26,7 @@ sv:
   already_claimed: "Det har redan gjorts anspråk på det ämnet."
   already_assigned: 'Ämnet har redan tilldelats till @%{username}'
   too_many_assigns: "@%{username} har redan nått maximalt antal tilldelade ämnen (%{max})."
-  forbidden_assign_to: "@%{username} kan inte tilldelas eftersom de inte tillhör någon tillåten grupp för tilldelning."
+  forbidden_assign_to: "@%{username} kan inte tilldelas eftersom hen inte tillhör någon tillåten grupp för tilldelning."
   flag_assigned: "Tyvärr har den flaggans ämne tilldelats en annan användare"
   flag_unclaimed: "Du måste göra anspråk på det ämnet innan du gör något åt flaggan"
   topic_assigned_excerpt: "tilldelade ämnet '%{title}' till dig"
@@ -35,9 +35,9 @@ sv:
    daily: 'dagligen'
    weekly: 'veckovis'
    monthly: 'månadsvis'
-   quarterly: 'varje kvartal'
+   quarterly: 'kvartalsvis'
  assign_mailer:
-  title: "Tilldela mailskrivare"
+  title: "Tilldela e-postskrivare"
   subject_template: "[%{email_prefix}] %{assignee_name} tilldelade dig till '%{topic_title}'!"
   text_body_template: |
    Hallå där, %{assignee_name} **tilldelade** dig till en diskussion

GitHub sha: f98f5159