Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 3f0d630..bd7139c 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -121,7 +121,7 @@ sv:
        help: "Ett namn som beskriver kanalen. Det används inte för anslutningen till Matrix."
       room_id:
        title: "Rums-ID"
-       help: "Den 'privata identifieraren' för rummet. Det borde vara något i stil med !abcdefg:matrix.org"
+       help: "Den 'privata identifieraren' för rummet. Den borde vara något i stil med !abcdefg:matrix.org"
      errors:
       unknown_token: "Åtkomstbevis är ogiltigt"
       unknown_room: "Rums-ID är ogiltigt"
@@ -163,19 +163,19 @@ sv:
      title: "GroupMe"
      param:
       groupme_instance_name:
-       title: "GroupMe instansnamn"
-       help: "namn på Groupme instans som listas i webbplatsinställningar. använd 'all' för att skicka till alla instanser"
+       title: "GroupMe-instansnamn"
+       help: "namn på Groupme-instans som visas i listan i webbplatsinställningar. använd 'all' för att skicka till alla instanser"
      errors:
       not_found: "Adressen du försökte skicka ditt meddelande till hittades inte. Kontrollera Bot-ID i webbplatsinställningar."
       instance_names_issue: "instansnamn felaktigt formaterade eller är inte angivna"
     teams:
-     title: "Microsoft Team"
+     title: "Microsoft Teams"
      param:
       name:
        title: "Namn"
-       help: "Ett kanalnamn för team, t.ex. discourse"
+       help: "Ett kanalnamn för Teams, t.ex. Discourse"
       webhook_url:
        title: "Webhook-URL"
        help: "URL som tillhandahålls när du skapar en ny inkommande webhook"
      errors:
-      invalid_channel: "Den kanalen finns inte hos Microsoft Team"
+      invalid_channel: "Den kanalen finns inte hos Microsoft Teams"
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index 98e7d3e..6315ac7 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -6,110 +6,110 @@
 
 sv:
  site_settings:
-  chat_integration_enabled: 'Aktivera discourse-chatt-integrerings-tillägget'
+  chat_integration_enabled: 'Aktivera discourse-chattintegrerings-tillägget'
   chat_integration_discourse_username: 'Användarnamn för användaren att fungera som vid hämtning av innehåll.'
   chat_integration_delay_seconds: 'Väntan, uttryckt i sekunder, efter inläggets skapande innan chattaviseringar skickas'
-  chat_integration_slack_username: "Bots användarnamn att skriva för att interagera med"
-  chat_integration_slack_enabled: 'Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Slack'
-  chat_integration_slack_access_token: 'OAuth tillträdesbevis för autentisering med Slack'
+  chat_integration_slack_username: "Bots användarnamn att skriva till Slack under"
+  chat_integration_slack_enabled: 'Aktivera chattintegreringsleverantören för Slack'
+  chat_integration_slack_access_token: 'OAuth-tillträdesbevis för autentisering med Slack'
   chat_integration_slack_incoming_webhook_token: 'Verifieringsbevis som används för att autentisera inkommande förfrågningar'
-  chat_integration_slack_excerpt_length: 'Slack postens utdragslängd'
+  chat_integration_slack_excerpt_length: 'Slack-inläggsutdragets längd'
   chat_integration_slack_icon_url: 'Ikon för inlägg till Slack (standard är forumets logotyp)'
-  chat_integration_slack_outbound_webhook_url: "För att använda Slacks 'inkommande webbkrok' som system istället för OAuth API. Rekommenderas inte. "
+  chat_integration_slack_outbound_webhook_url: "För att använda Slacks 'inkommande webhook' som system istället för OAuth API. Rekommenderas inte."
   errors:
-   chat_integration_slack_api_configs_are_empty: "Du måste ange antingen en utgående webbkroks URL, eller ett behörighetsbevis"
-  chat_integration_telegram_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Telegram"
+   chat_integration_slack_api_configs_are_empty: "Du måste ange antingen en utgående webhook-URL, eller ett behörighetsbevis"
+  chat_integration_telegram_enabled: "Aktivera chattintegreringsleverantören för Telegram"
   chat_integration_telegram_access_token: "Din hjälpredas åtkomstbevis från Telegram-hjälpredefadern"
-  chat_integration_telegram_excerpt_length: "Telegram postens utdragslängd"
-  chat_integration_telegram_enable_slash_commands: "Tillåt prenumerationer för telegram att hanteras genom 'slash commands'"
-  chat_integration_discord_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Discord"
-  chat_integration_discord_message_content: "Meddelandet att inkludera ovanför summeringen vid sändning av en notifikation till Discord"
-  chat_integration_discord_excerpt_length: "Discord postens utdragslängd"
-  chat_integration_mattermost_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Mattermost"
-  chat_integration_mattermost_webhook_url: 'URL för Mattermost webbkrok'
-  chat_integration_mattermost_incoming_webhook_token: 'Verifieringsbevis som används för att autentisera inkommande begärningar'
+  chat_integration_telegram_excerpt_length: "Telegram-inläggsutdragets längd"
+  chat_integration_telegram_enable_slash_commands: "Tillåt att Telegram-prenumerationer hanteras genom 'slash commands'"
+  chat_integration_discord_enabled: "Aktivera chattintegreringsleverantören för Discord"
+  chat_integration_discord_message_content: "Meddelande att inkludera ovanför sammanfattningen vid sändning av en avisering till Discord"
+  chat_integration_discord_excerpt_length: "Discord-inläggsutdragets längd"
+  chat_integration_mattermost_enabled: "Aktivera chattintegreringsleverantören för Mattermost"
+  chat_integration_mattermost_webhook_url: 'URL för Mattermost-webhook'
+  chat_integration_mattermost_incoming_webhook_token: 'Verifieringsbevis som används för att autentisera inkommande förfrågningar'
   chat_integration_mattermost_icon_url: "Ikon för inlägg till Mattermost (standard är forumets logotyp)"
-  chat_integration_mattermost_excerpt_length: "Mattermost postens utdragslängd"
-  chat_integration_matrix_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Matrix"
+  chat_integration_mattermost_excerpt_length: "Mattermost-inläggsutdragets längd"
+  chat_integration_matrix_enabled: "Aktivera chattintegreringsleverantör för Matrix"
   chat_integration_matrix_homeserver: "Hemserver att ansluta till. Se till att inkludera protokollet"
   chat_integration_matrix_access_token: "Åtkomstbevis för botens Matrix-konto"
-  chat_integration_matrix_excerpt_length: "Matrix postens utdragslängd"
+  chat_integration_matrix_excerpt_length: "Matrix-inläggsutdragets längd"
   chat_integration_matrix_use_notice: "Använd notis istället för vanligt meddelande"
-  chat_integration_zulip_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Zulip"
+  chat_integration_zulip_enabled: "Aktivera chattintegreringsleverantör för Zulip"
   chat_integration_zulip_server: "Bas-URL för din Zulip-server. Se till att ta med http(s)://"
   chat_integration_zulip_bot_email_address: "E-postadressen som är kopplad till din Zulip-hjälpreda"
   chat_integration_zulip_bot_api_key: "API-nyckeln för din Zulip-hjälpreda"
-  chat_integration_zulip_excerpt_length: "Zulip postens utdragslängd"
-  chat_integration_rocketchat_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Rocket Chat"
-  chat_integration_rocketchat_webhook_url: "URL för Rocket Chat webbkrok"
-  chat_integration_rocketchat_excerpt_length: "Rocket Chat postens utdragslängd"
-  chat_integration_gitter_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Gitter"
-  chat_integration_flowdock_enabled: "Aktivera chatt-integrerings-tillägget för Flowdock"
-  chat_integration_flowdock_excerpt_length: "Flowdock postens utdragslängd"

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: 964c2829