Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 6a2f2a0..1425523 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -39,9 +39,9 @@ sv:
      <p>Gillar du vår webbplats? Vill du bidra till ett gott ändamål?</p>
 
      <p>
-     Om du tycker att vår webbplats är till nytta, och använder dig av det forum som vi har skapat, skulle vi bli glada om du donerade till webbplatsen.
-     Donationer är det som ser till att våra tjänster fungerar smidigt och säkerställer att vårt forum fungerar under många år framöver.
-     Varje krona räknas och kommer till god användning.
+      Om du tycker att vår webbplats är till nytta, och använder dig av det forum som vi har skapat, skulle vi bli glada om du donerade till webbplatsen.
+      Donationer är det som ser till att våra tjänster fungerar smidigt och säkerställer att vårt forum fungerar under många år framöver.
+      Varje krona räknas och kommer till god användning.
      </p>
 
      <p>Tack för ditt stöd!<p>
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index af0867b..8c8ca95 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -8,21 +8,21 @@ sv:
  site_settings:
   patreon_enabled: 'Aktivera discourse-patreon-tillägget'
   patreon_login_enabled: 'Aktivera Patreon Social Login'
-  patreon_client_id: 'Genererat Patreon-klient-ID'
-  patreon_client_secret: 'Genererad Patreon-klienthemlighet'
-  patreon_webhook_secret: 'Genererad Patreon Webhook-hemlighet'
+  patreon_client_id: 'Genererade Patreon-klient-ID'
+  patreon_client_secret: 'Genererade Patreon-klienthemlighet'
+  patreon_webhook_secret: 'Genererade Patreon Webhook-hemlighet'
   patreon_creator_discourse_username: "Användarnamn på det Discourse-konto som används för att logga in via Patreon-skaparkonto med 'Patreon Social Login'"
   patreon_creator_access_token: "Genererade Patreon Creator-åtkomstbevis"
   patreon_creator_refresh_token: "Genererade Patreon Creator-uppdateringsbevis"
   patreon_declined_pledges_grace_period_days: "Nådefrist (i dagar) innan en donation nekas helt."
   max_patreon_api_reqs_per_hr: "Maximalt antal Patreon API-förfrågningar per timme"
   max_patreon_api_reqs_per_day: "Maximalt antal Patreon API-förfrågningar per dag"
-  patreon_verbose_log: 'aktivera utförlig loggning av patreon-nyttolast'
+  patreon_verbose_log: 'aktivera utförlig loggning av Patreon-nyttolast'
   patreon_donation_prompt_enabled: "Aktivera donationsuppmaning?"
   patreon_donation_prompt_show_after_topics: "Visa donationsuppmaning efter n ämnen"
   patreon_donation_prompt_campaign_url: "Donationsuppmaningskampanj-URL"
   errors:
-   patreon_creator_username_not_set: "Du behöver ange inställningarna för Discourse användarnamnet av Patreon-skaparen innan du aktiverar Patreon-inloggning."
+   patreon_creator_username_not_set: "Du måste ange inställningen för Patreon-skaparens Discourse-användarnamn innan du aktiverar Patreon-inloggning."
  dashboard:
   patreon:
    access_token_invalid: "Värdena för Patreon Creator-åtkomst- och -uppdateringsbevis är felaktiga. Du måste kopiera och klistra in nya bevis från <a href='https://www.patreon.com/platform/documentation/clients'>Patreon-webbplatsen</a> till <a href='%{base_path}/admin/site_settings/category/all_results?filter=patreon'>webbplatsinställningarna</a>."

GitHub sha: 6088de74