Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index 861f053..024527e 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -9,12 +9,12 @@ sv:
   notifications:
    alt:
     solved:
-     accepted_notification: "godkänd"
+     accepted_notification: "accepterad"
   solved:
    title: "Löst"
    allow_accepted_answers: "Låt ämnesägare och personal markera ett svar som lösningen"
-   accept_answer: "Välj det här om detta svar löser problemet"
-   accepted_description: "Detta är den godkända lösningen på detta ämne"
+   accept_answer: "Välj om det här svaret löser problemet"
+   accepted_description: "Detta är den accepterade lösningen för detta ämne"
    has_no_accepted_answer: "Detta ämne har ingen lösning"
    unaccept_answer: "Avmarkera om detta svar inte längre löser problemet"
    accepted_answer: "Lösning"
@@ -35,8 +35,9 @@ sv:
    advanced:
     statuses:
      solved: "är lösta"
+     unsolved: "är olösta"
   admin:
    web_hooks:
     solved_event:
      name: "Löst händelse"
-     details: "När en användare markerar ett svarsinlägg som accepterat eller icke accepterat. "
+     details: "När en användare markerar ett svarsinlägg som accepterat eller icke accepterat."
diff --git a/config/locales/server.sv.yml b/config/locales/server.sv.yml
index b9ebb27..fa56ed1 100644
--- a/config/locales/server.sv.yml
+++ b/config/locales/server.sv.yml
@@ -6,9 +6,9 @@
 
 sv:
  site_settings:
-  solved_enabled: "Aktivera löst inlägg, låt användare välja lösningar för ämnen"
+  solved_enabled: "Aktivera tillägg för lösningar, låt användare välja lösningar för ämnen"
   allow_solved_on_all_topics: "Låt användare välja lösningar för alla ämnen (som standard styr du detta genom att redigera kategorier)"
-  accept_all_solutions_trust_level: "Minsta förtroendenivå som krävs för att godkänna lösningar för något ämne (ursprunglig skribent eller ej)"
+  accept_all_solutions_trust_level: "Lägsta förtroendenivå som krävs för att godkänna lösningar för endera ämne (ursprunglig skribent eller ej)"
   empty_box_on_unsolved: "Visa en tom ruta bredvid olösta ämnen"
   solved_quote_length: "Antal tecken att citera när lösningen visas under det första inlägget"
   solved_topics_auto_close_hours: "Stäng automatiskt ämnet (n) timmar efter det senaste svaret när ämnet har markerats som löst"

GitHub sha: 5f124600