Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.fa_IR.yml b/config/locales/client.fa_IR.yml
index 5aeb4ff..28ae914 100644
--- a/config/locales/client.fa_IR.yml
+++ b/config/locales/client.fa_IR.yml
@@ -9,12 +9,14 @@ fa_IR:
   discourse_subscriptions:
    optional: اختیاری
    navigation:
+    billing: صورت‌حساب
     payments: پرداخت‌ها
     user_activity:
      payments: پرداخت‌ها
    plans:
     interval:
      adverb:
+      day: روزانه
       week: هفتگی
       month: ماهانه
       year: سالیانه
@@ -22,7 +24,9 @@ fa_IR:
     payments:
      id: شناسه پرداخت‌
      created_at: ساخته شده
+    payments_help: هنوز هیچ پرداختی وجود ندارد
     plans:
+     rate: نرخ
      product: نام
     subscriptions:
      status: وضعیت
@@ -46,17 +50,29 @@ fa_IR:
        user: کاربر
        payment_intent: شناسه پرداخت‌
     products:
+     title: محصولات
+     operations:
+      create: ایجاد محصول جدید
+      update: به‌روزرسانی محصول
+      new: محصول جدید
+      destroy:
+       confirm: آیا مطمئن هستید که می‌خواهید این محصول را پاک کنید؟
      product:
+      product_id: شناسه محصول
+      name: نام محصول
       description: توضیح
       active: فعال
       created_at: ساخته شده
       updated_at: به روز شده
     plans:
      plan:
+      product: محصول
       active: فعال
       created_at: ساخته شده
     subscriptions:
      subscription:
       user: کاربر
+      customer: مشتری
+      product: محصول
       status: وضعیت
       created_at: ساخته شده
diff --git a/config/locales/client.he.yml b/config/locales/client.he.yml
index 0d7b5c0..263193b 100644
--- a/config/locales/client.he.yml
+++ b/config/locales/client.he.yml
@@ -55,7 +55,9 @@ he:
     subscriptions:
      id: מזהה מינוי
      status: מצב
+     renews: חידושים
      created_at: נוצר
+     cancel: ביטול
      cancelled: בוטל
      operations:
       destroy:
diff --git a/config/locales/client.ru.yml b/config/locales/client.ru.yml
index 592b93b..2b0b76a 100644
--- a/config/locales/client.ru.yml
+++ b/config/locales/client.ru.yml
@@ -55,7 +55,9 @@ ru:
     subscriptions:
      id: ID подписки
      status: Статус
+     renews: Продлить
      created_at: Создано
+     cancel: Отменить
      cancelled: отменён
      operations:
       destroy:
@@ -137,6 +139,7 @@ ru:
       group_help: Это группа пользователей, к которой добавляется клиент при создании подписки.
       active: Активный
       created_at: Создано
+      recurring: Повторяющийся план?
     subscriptions:
      title: Подписки
      subscription:
diff --git a/config/locales/client.sv.yml b/config/locales/client.sv.yml
index fb21e44..21b1a7d 100644
--- a/config/locales/client.sv.yml
+++ b/config/locales/client.sv.yml
@@ -6,17 +6,17 @@
 
 sv:
  site_settings:
-  discourse_subscriptions_enabled: Aktivera tillägget för Discourse prenumerationer.
+  discourse_subscriptions_enabled: Aktivera tillägget för Discourse-prenumerationer.
   discourse_subscriptions_extra_nav_subscribe: Visa prenumerationsknappen i den primära navigeringen
-  discourse_subscriptions_public_key: Stripe publiceringsnyckel
+  discourse_subscriptions_public_key: Stripe-publiceringsnyckel
   discourse_subscriptions_secret_key: Stripe hemlig nyckel
   discourse_subscriptions_webhook_secret: Stripe Webhook-hemlighet
   discourse_subscriptions_currency: Standardiserad valutakod. Detta kan åsidosättas vid skapandet av en prenumerationsplan.
   errors:
-   discourse_patrons_amount_must_be_currency: "Valutasumman måste vara utan valutasymbol (ex 1.50)"
+   discourse_patrons_amount_must_be_currency: "Valutasumman måste vara utan valutasymbol (ex 1,50)"
  js:
   discourse_subscriptions:
-   title: Discourse prenumerationer
+   title: Discourse-prenumerationer
    admin_navigation: Prenumerationer
    optional: Valfria
    navigation:
@@ -41,7 +41,7 @@ sv:
     incomplete: Din betalning är ofullständig. Din prenumeration kommer att uppdateras när din betalning är fullständig.
     validate:
      payment_options:
-      required: Vänligen välj en prenumerationsplan.
+      required: Välj en prenumerationsplan.
    user:
     payments:
      id: Betalnings-ID
@@ -55,7 +55,9 @@ sv:
     subscriptions:
      id: Prenumerations-ID
      status: Status
+     renews: Förnyar
      created_at: Skapad
+     cancel: avbryt
      cancelled: avbruten
      operations:
       destroy:
@@ -84,14 +86,14 @@ sv:
     confirm_payment: Bekräfta betalning
     success: Gå tillbaka
    admin:
-    unconfigured: 'Stripe är inte korrekt konfigurerat. Vänligen se Discourse Meta för information.'
+    unconfigured: 'Stripe är inte korrekt konfigurerat. Se Discourse Meta för information.'
     dashboard:
      title: Översiktspanel
      table:
       head:
        user: Användare
        payment_intent: Betalnings-ID
-       receipt_email: Kvitto e-post
+       receipt_email: Kvitto per e-post
        amount: Summa
     products:
      title: Produkter
@@ -105,36 +107,36 @@ sv:
       product_id: Produkt-ID
       name: Produktnamn
       statement_descriptor: Transaktionsbeskrivning
-      statement_descriptor_help: Extra information om en produkt vilken kommer att visas på din kunds kreditkortsutdrag.
+      statement_descriptor_help: Extra information om en produkt som visas på din kunds kreditkortsutdrag.
       plan_help: Skapa en prislista för prenumeranter för denna produkt.
       description: Beskrivning
       description_help: Detta beskriver din prenumerationsprodukt.
       active: Aktiv
-      active_help: Avaktivera denna tills dess att din produkt är redo för kunder.
+      active_help: Avaktivera denna tills din produkt är redo för kunder.
       created_at: Skapad
       updated_at: Uppdaterad
-     product_help: Innan kunder kan prenumerera på din webbplats måste du skapa minst en produkt och en associerad plan.
+     product_help: Innan kunder kan prenumerera på din webbplats måste du skapa minst en produkt och en plan som är kopplad till den.
     plans:
-     title: Prisplan
+     title: Prisplaner
      operations:
       add: Lägg till ny plan
       create: Skapa plan
       update: Uppdatera plan
-      create_help: När en prisplan väl är skapad kan enbart smeknamn, testperiod och användargrupp uppdateras.
+      create_help: När en prisplan väl är skapad kan enbart dess smeknamn, testperiod och användargrupp uppdateras.
       new: Ny plan
       destroy:
        confirm: Är du säker på att du vill ta bort denna plan?
      plan:
-      nickname: Smeknamn för plan
-      nickname_help: Detta kommer inte visas för kunder utan kommer enbart hjälpa dig att hitta planen senare
+      nickname: Planens smeknamn
+      nickname_help: Detta kommer inte visas för kunder, utan enbart hjälpa dig att hitta planen senare
       plan_id: Plan-ID
       product: Produkt
       interval: Betalningsintervall
       amount: Summa
       trial: Testperiod i antal dagar
-      trial_help: Prenumerationer för denna plan kommer automatiskt börja med en gratis testperiod med denna längd
+      trial_help: Prenumerationer för denna plan kommer automatiskt att börja med en gratis testperiod av denna längd
       group: Användargrupp

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: 99758a25