Update translations

approved
#1

Update translations

diff --git a/config/locales/client.nb_NO.yml b/config/locales/client.nb_NO.yml
index 031d5e0..16a9914 100644
--- a/config/locales/client.nb_NO.yml
+++ b/config/locales/client.nb_NO.yml
@@ -12,19 +12,19 @@ nb_NO:
    unassigned: "ikke tildelt %{who} %{when}"
   discourse_assign:
    cant_act: "Du kan ikke handle på flagg som har blitt tildelt andre brukere"
-   cant_act_unclaimed: "Du må ta denne tråden før du tar beslutninger om rapporteringer."
+   cant_act_unclaimed: "Du overta ansvaret for dette emnet før du tar beslutninger om rapporteringer."
    assigned: "Tildelt"
    assigned_to: "Tildelt til"
    unassign:
     title: "Fjern tildelning"
-    help: "Fjern tildelning av tråd"
+    help: "Fjern tildelning av emne"
    assign:
     title: "Tildel"
-    help: "Tildel tråd til bruker"
+    help: "Tildel emne til bruker"
    assign_modal:
-    title: "Tildel tråd"
-    description: "Skriv inn brukernavnet du ønsker å tildele denne tråden"
+    title: "Tildel emne"
+    description: "Skriv inn brukernavnet på personen du ønsker å tildele dette emnet"
     assign: "Tildel"
    claim:
     title: "ta"
-    help: "Tildel tråd til deg selv"
+    help: "Tildel emne til deg selv"

GitHub sha: f45a51fa

1 Like
Approved #2