Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.hy.yml b/config/locales/client.hy.yml
new file mode 100644
index 0000000..85ca23e
--- /dev/null
+++ b/config/locales/client.hy.yml
@@ -0,0 +1,60 @@
+# encoding: utf-8
+#
+# Never edit this file. It will be overwritten when translations are pulled from Transifex.
+#
+# To work with us on translations, join this project:
+# https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
+
+hy:
+ js:
+  errors:
+   explorer:
+    no_semicolons: "Հեռացրեք կետ-ստորակատերերը հարցումից"
+    dirty: "Դուք պետք է պահպանեք հարցումը գործարկելուց առաջ"
+  explorer:
+   admins_only: "Տվյալների ուսումնասիրումը հասանելի է միասյն ադմիններին:"
+   title: "Տվյալների Ուսումնասիրում"
+   create: "Ստեղծել Նոր"
+   create_placeholder: "Հարցման անուն..."
+   description_placeholder: "Մուտքագրեք նկարագրություն այստեղ"
+   import:
+    label: "Ներմուծել"
+    modal: "Ներմուծել Հարցում"
+   schema:
+    title: "Տվյալների Բազայի Սխեմա"
+    filter: "Որոնում..."
+    sensitive: "Այս սյունակը կարող է պարունակել մասնակի անձնական կամ անձնական տեղեկություններ: Խնդրում ենք ուշադիր լինել այս սյունակի բովանդակությունն օգտագործելիս:"
+    type_help: "<a href='http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/datatype.html#DATATYPE-TABLE' target='_blank'>Տիպեր</a>"
+   types:
+    bool:
+     'yes': "Այո"
+     'no': "Ոչ"
+     null_: "Զրոյական"
+   export: "Արտահանել"
+   save: "Պահպանել Փոփոխությունները"
+   saverun: "Պահպանել փոփոխությունները և Գործարկել"
+   run: "Գործարկել"
+   undo: "Չեղարկել Փոփոխությունները"
+   edit: "Խմբագրել"
+   delete: "Ջնջել"
+   recover: "Վերականգնել Հարցումը"
+   download_json: "JSON"
+   download_csv: "CSV"
+   others_dirty: "Հարցումն ունի չպահպանված փոփոխություններ, որոնք կկորչեն, եթե Դուք տեղափոխվեք:"
+   run_time: "Հարցումը ավարտվել է {{value}} րոպեում:"
+   result_count:
+    one: "%{count} արդյունք"
+    other: "%{count} արդյունք"
+   max_result_count:
+    one: "Ցուցադրվում են թոփ %{count} արդյունքները:"
+    other: "Ցուցադրվում են թոփ %{count} արդյունքները"
+   query_name: "Հարցում"
+   query_description: "Նկարագրություն"
+   query_time: "Վերջին գործարկումը"
+   query_user: "Ստեղծել է՝"
+   column: "Սյունակ {{number}}"
+   explain_label: "Ներառե՞լ հարցման պլանը:"
+   save_params: "Սահմանել Լռելյայններ"
+   reset_params: "Վերահաստատե;"
+   search_placeholder: "Որոնում..."
+   no_search_results: "Ներողություն, մենք չկարողացանք գտնել Ձեր տեքստի հետ համընկնող որևէ արդյունք:"
diff --git a/config/locales/client.pt_BR.yml b/config/locales/client.pt_BR.yml
index aff7dc2..d72538f 100644
--- a/config/locales/client.pt_BR.yml
+++ b/config/locales/client.pt_BR.yml
@@ -9,20 +9,21 @@ pt_BR:
  js:
   errors:
    explorer:
-    no_semicolons: "Remova os pontos e vírgulas da consulta."
-    dirty: "Você deve salvar a consulta antes de executar. "
+    no_semicolons: "Remover os pontos e vírgulas da consulta."
+    dirty: "Você precisa salvar a consulta antes de executar."
   explorer:
    admins_only: "O explorador de dados só está disponível para administradores."
    title: "Explorador de Dados"
-   create: "Crie um novo"
-   create_placeholder: "Nome da consulta"
+   create: "Criar Nova"
+   create_placeholder: "Nome da consulta…"
+   description_placeholder: "Insira uma descrição aqui"
    import:
     label: "Importar"
-    modal: "Importar uma consulta"
+    modal: "Importar Uma Consulta"
    schema:
     title: "Esquema de Banco de Dados"
-    filter: "Pesquisa"
-    sensitive: "O conteúdo desta coluna pode conter informações particularmente confidenciais ou privadas. Por favor, tenha cuidado ao usar o conteúdo desta coluna."
+    filter: "Pesquisar…"
+    sensitive: "O conteúdo desta coluna pode conter informações particularmente sensíveis ou privadas. Por favor, tenha cuidado ao usar o conteúdo desta coluna."
     type_help: "<a href='http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/datatype.html#DATATYPE-TABLE' target='_blank'>Tipos</a>"
    types:
     bool:
@@ -31,15 +32,29 @@ pt_BR:
      null_: "Nulo"
    export: "Exportar"
    save: "Salvar Mudanças"
-   undo: "Descartar mudanças"
+   saverun: "Salvar Mudanças e Executar"
+   run: "Executar"
+   undo: "Descartar Mudanças"
    edit: "Editar"
    delete: "Apagar"
-   recover: "Anular a consulta"
+   recover: "Desfazer Exclusão da Consulta"
    download_json: "JSON"
    download_csv: "CSV"
-   others_dirty: "Uma consulta tem alterações não salvas que serão perdidas se você sair do navegador."
+   others_dirty: "Uma consulta tem alterações não salvas que serão perdidas se você sair desta página."
    run_time: "Consulta concluída em {{value}} ms."
+   result_count:
+    one: "%{count} resultado."
+    other: "%{count} resultados."
+   max_result_count:
+    one: "Mostrando os %{count} principais resultados."
+    other: "Mostrando os principais %{count} resultados."
+   query_name: "Consulta"
+   query_description: "Descrição"
+   query_time: "Última execução"
+   query_user: "Criado por"
    column: "Coluna {{number}}"
    explain_label: "Incluir plano de consulta?"
-   save_params: "Definir padrões"
-   reset_params: "Restabelecer"
+   save_params: "Definir Padrões"
+   reset_params: "Redefinir"
+   search_placeholder: "Pesquisar..."
+   no_search_results: "Desculpe, não conseguimos encontrar nenhum resultado contendo o seu texto."
diff --git a/config/locales/client.sl.yml b/config/locales/client.sl.yml
index c2ebdd1..f0222ac 100644
--- a/config/locales/client.sl.yml
+++ b/config/locales/client.sl.yml
@@ -7,13 +7,24 @@
 
 sl:
  js:
+  errors:
+   explorer:
+    no_semicolons: "Odstranite podpičja (;) iz poizvedbe."
+    dirty: "Morate shraniti poizvedbo pred zagonom."
   explorer:
+   admins_only: "Raziskovalec podatkov je na voljo samo administratorjem."
+   title: "Raziskovalec podatkov"
+   create: "Ustvari novo"
+   create_placeholder: "Ime poizvedbe..."
+   description_placeholder: "Vnesite opis tukaj"
    import:
     label: "Uvozi"
     modal: "Uvozi poizvedbo"
    schema:
     title: "Shema podatkovne baze"
     filter: "Išči..."
+    sensitive: "Vsebina tega stolpca lahko vsebuje posebaj občutljive in zasebne informacije. Bodite previdni pri uporabi vsebine tega stolpca."
+    type_help: "<a href='http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/datatype.html#DATATYPE-TABLE' target='_blank'>Tipi</a>"
    types:
     bool:
      'yes': "Da"
@@ -21,8 +32,33 @@ sl:
      null_: "Nič"
    export: "Izvozi"
    save: "Shrani spremembe"
+   saverun: "Shrani spremembe in zaženi"
+   run: "Zaženi"
+   undo: "Zavrži spremembe"
    edit: "Uredi"
    delete: "Izbriši"
+   recover: "Od-izbriši poizvedbo"
    download_json: "JSON"
    download_csv: "CSV"
+   others_dirty: "Poizvedba ima neshranjene spremembe, ki se bodo izgubile, če boste šli drugam."
+   run_time: "Poizvedba je končala v {{value}} ms."
+   result_count:
+    one: "%{count} zadetek."
+    two: "%{count} zadetka."
+    few: "%{count} zadetki."
+    other: "%{count} zadetkov."
+   max_result_count:
+    one: "Prikazano samo prvi %{count} zadetek."
+    two: "Prikazano samo prva %{count} zadetka."
+    few: "Prikazano samo prvi %{count} zadetki."
+    other: "Prikazano samo prvih %{count} zadetkov."
    query_name: "Poizvedba"
+   query_description: "Opis"
+   query_time: "Zadnja izvedba"
+   query_user: "Ustvarjen od"
+   column: "Stolpec {{number}}"
+   explain_label: "Vključi načrt za poizvedbo?"
+   save_params: "Nastavi privzete vrednosti"
+   reset_params: "Ponastavi"
+   search_placeholder: "Išči..."

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: 83a2c96f