Update translations

Update translations

diff --git a/config/locales/client.uk.yml b/config/locales/client.uk.yml
index ef8679b..dfdd792 100644
--- a/config/locales/client.uk.yml
+++ b/config/locales/client.uk.yml
@@ -6,11 +6,41 @@
 # https://www.transifex.com/projects/p/discourse-org/
 
 uk:
+ js:
+  adplugin:
+   advertisement_label: 'РЕКЛАМА'
  admin_js:
   admin:
+   site_settings:
+    categories:
+     ad_plugin: 'Рекламний плагін'
+     dfp_plugin: 'DFP/Ad Manager'
+     adsense_plugin: 'AdSense'
+     amazon_plugin: 'Amazon'
+     codefund_plugin: 'CodeFund'
+     carbonads_plugin: 'Carbon Ads'
+     adbutler_plugin: 'AdButler'
    adplugin:
     house_ads:
+     title: "House Ads"
      new: "Новий"
      settings: "Налаштування"
+     new_name: "Новий House Ad"
      save: "Зберегти"
      delete: "Видалити"
+     description: "Визначте власні оголошення та де вони мають відображатися."
+     get_started: "Почніть зі створення нової реклами."
+     filter_placeholder: "Виберіть рекламу..."
+     more_settings: "Більше налаштувань"
+     topic_list_top:
+      title: "Перелік тем найкращих оголошень"
+      description: "Оголошення для показу вгорі сторінок списку тем."
+     topic_above_post_stream:
+      title: "Тема над потоком дописів"
+      description: "Оголошення для показу над заголовком теми на сторінці теми."
+     topic_above_suggested:
+      title: "Тема, запропонована вище"
+      description: "Оголошення для показу після останнього допису в темі над запропонованими темами."
+     post_bottom:
+      title: "Між повідомленнями"
+      description: "Оголошення, які відображатимуться між дописами, після кожного N допису."
diff --git a/config/locales/server.ca.yml b/config/locales/server.ca.yml
index 930c19d..d4cc3d2 100644
--- a/config/locales/server.ca.yml
+++ b/config/locales/server.ca.yml
@@ -104,9 +104,14 @@ ca:
   carbonads_topic_list_top_enabled: "Mostra un anunci per sobre de la llista de temes"
   carbonads_above_post_stream_enabled: "Mostra un anunci per sobre del flux de publicacions"
   adbutler_publisher_id: "ID d’editor d’AdButler"
-  adbutler_topic_list_top_zone_id: "ID de zona de la ubicació superior de la llista de temes"
+  adbutler_mobile_topic_list_top_zone_id: "ID de zona de la ubicació superior de la llista de temes en mòbils"
+  adbutler_mobile_topic_above_post_stream_zone_id: "ID de zona per la ubicació del tema per damunt del flux de publicació en mòbils"
+  adbutler_mobile_post_bottom_zone_id: "ID de zona per a la ubicació de baix de la publicació en mòbils"
+  adbutler_mobile_topic_above_suggested_zone_id: "ID de zona de la ubicació del tema per damunt dels suggerits en mòbils"
+  adbutler_topic_list_top_zone_id: "ID de zona per a la ubicació superior de la llista de temes"
+  adbutler_topic_above_post_stream_zone_id: "ID de zona per la ubicació del tema per damunt del flux de publicació"
   adbutler_post_bottom_zone_id: "ID de zona per a la ubicació de baix de la publicació"
-  adbutler_topic_above_suggested_zone_id: "ID de zona de la ubicació del tema per damunt dels suggerits"
+  adbutler_topic_above_suggested_zone_id: "ID de zona per a la ubicació del tema per damunt dels suggerits"
   adbutler_nth_post: "Mostra un anunci després de cada N publicacions, on N és aquest valor"
   adbutler_through_trust_level: "Mostra els anuncis als usuaris segons els nivells de confiança. Els usuaris amb un nivell de confiança superior a aquest valor no veuran anuncis."
   adbutler_adserver_hostname: "El nom d'amfitrió des del qual AdButler serveix els anuncis"
diff --git a/config/locales/server.pl_PL.yml b/config/locales/server.pl_PL.yml
index 3c56e06..614c3fc 100644
--- a/config/locales/server.pl_PL.yml
+++ b/config/locales/server.pl_PL.yml
@@ -12,12 +12,106 @@ pl_PL:
   no_ads_for_groups: "Nie pokazuj reklam użytkownikom z tych grup."
   no_ads_for_categories: "Nie pokazuj reklam na liście wątków i stronach wątków w tych kategoriach."
   no_ads_for_tags: "Nie pokazuj reklam na liście wątków i stronach wątków z tymi tagami."
-  house_ads_after_nth_post: 'Jeżeli wybrano wyświetlanie reklam pomiędzy postami, wyświetlaj je co N postów, gdzie N to ta liczba.'
+  house_ads_after_nth_post: 'Jeżeli wybrano wyświetlanie reklam pomiędzy wpisami, wyświetlaj je co N wpisów, gdzie N to ta liczba.'
+  house_ads_frequency: "Jeśli reklamy innych sieci zostały skonfigurowane, by pokazywać się w slocie na reklamy, ta wartość pozwala na ustalenie – w procentach – jak często będą wyświetlane"
+  ads_txt: "Zawartość twojego pliku ads.txt. Więcej szczegółów dostępne na <a href='https://support.google.com/adsense/answer/7532444?hl=en' target='_blank'>stronie pomocy Google AdSense"
+  dfp_publisher_id: "Wprowadź swój kod Google Ad Manager (poprzednio DPF), który znajdziesz w ustawieniach sieci."
+  dfp_publisher_id_mobile: "(Opcjonalnie) jeśli chcesz użyć innego publisher id Ad Managera dla mobilnej wersji swojej strony, to umieść je tutaj. Pozostaw to pole puste, by użyć dfp_publisher_id na urządzeniach mobilnych."
   dfp_through_trust_level: "Pokaż reklamy swoim użytkownikom na podstawie poziomu zaufania. Użytkownicy z poziomem zaufania wyższym niż ta wartość, nie zobaczą reklam."
-  dfp_topic_list_top_code: "Podaj unikalny Kod jednostki reklamowej aby wyświetlić ją powyżej listy tematów. Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy Javascript."
-  dfp_topic_list_top_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej powyżej listy tematów."
-  dfp_mobile_topic_list_top_code: "Podaj unikalny Kod jednostki reklamowej aby wyświetlić ją powyżej listy tematów dla wersji mobilnej strony. Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy Javascript."
-  dfp_mobile_topic_list_top_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej powyżej listy tematów dla wersji mobilnej strony."
+  dfp_topic_list_top_code: "Podaj unikalny kod jednostki reklamowej, aby wyświetlać ją nad listą wątków. Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy JavaScript."
+  dfp_topic_list_top_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej nad listą wątków."
+  dfp_mobile_topic_list_top_code: "Podaj unikalny kod jednostki reklamowej aby wyświetlać ją nad listą wątków (urządzenia mobilne). Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy JavaScript."
+  dfp_mobile_topic_list_top_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej nad listą wątków (urządzenia mobilne)"
+  dfp_target_topic_list_top_key_code: "Wprowadź niestandardowe klucze targetowania – inventory Level"
+  dfp_target_topic_list_top_value_code: "Wprowadź niestandardowe wartości targetowania – inventory Level"
+  dfp_topic_above_post_stream_code: "Podaj unikalny kod jednostki reklamowej, aby wyświetlać ją nad tytułem wątku na stronie wątku. Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy JavaScript. "
+  dfp_topic_above_post_stream_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej w górnej części strony wątku."
+  dfp_mobile_topic_above_post_stream_code: "Podaj unikalny kod jednostki reklamowej, aby wyświetlać ją nad tytułem wątku na stronie wątku (urządzenia mobilne). Kod jest krótki (maksymalnie 100 znaków), został przydzielony jednostce reklamowej po utworzeniu. Nie jest to kod źródłowy JavaScript. "
+  dfp_mobile_topic_above_post_stream_ad_sizes: "Wybierz rozmiar reklamy dla jednostki reklamowej w górnej części strony wątku (urządzenia mobilne). "

[... diff too long, it was truncated ...]

GitHub sha: a3e3dbf2